PERUBAHAN PADA TAKSIRAN CUKAI INDIVIDU 2020-2021

 1. Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)
  • Semasa YA2019 : RM5,000 (Terhad)
  • YA2021: RM8,000.00
 2. Yuran pengajian (Sendiri) : RM7,000.00 (Terhad)
  • Semasa: i. Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; ii. Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian.
  • YA2021-YA2022: Kursus peningkatan kemahiran atau peningkatan diri, yang dijalankan oleh badan yang diiktiraf oleh Department Skills Development of Ministry of Human Resource. RM1,000.00 (Terhad) (daripada jumlah pengecualian RM7,000.00).
 3. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)
  • Semasa: RM6,000.00 (Terhad)
  • YA2021: Max. RM8,000.00 termasuk vaksinasi seperti Pneumococcal, HPV, Influenza, Rotavirus, Varicella, Meningococcal, TDAP combination and Covid-19 (Terhad RM1,000.00)
 4. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak). 
  • Semasa: Terhad RM500.00(Jumlah keseluruhan termasuk dalam perkara nombor 3 diatas)
  • YA2021: Max. RM1,000.00
 5. Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:
  • Semasa: i. Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang)
  • YA2021: Penambahan perkara (i) dan langganan surat khabar elektronik.
 6. Gaya hidup – ii. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
  • Semasa: Jumlah keseluruhan dibawah pelepasan gaya hidup RM2,500.00 (Terhad)
  • YA2020: Max. RM2,500.00 (dalam tempoh 1/6/2020-31/12/2020)
 7. Gaya hidup: iii. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium;
  • Semasa: Jumlah keseluruhan dibawah pelepasan gaya hidup RM2,500.00 (Terhad)
  • YA2021: Penambahan perkara (iii)Peralatan sukan, bayaran sewa atau masuk ke kemudahan sukan, bayaran untuk sebarang pertandingan sukan. Max. RM500.00
 8. Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar
  • Semasa : RM1,000.00 (Terhad)
  • YA2020-2021: Max penolakan RM3,000.00
 9. Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)
  • Semasa: RM8,000.00 (Terhad)  (Jumlah simpanan dalam tahun 2019 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2019)
  • YA2021-YA2022: Lanjutan tempoh pengecualian cukai. Max. RM8,000.00
 10. Suami / Isteri kurang upaya
  • Semasa: RM3,500.00
  • YA2021: RM5,000.00
 11. Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity)
  • Semasa: berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.
  • Baharu: Lanjutan tempoh YA2022-YA2025

Berikut merupakan perubahan selepas pembentangan belanjawan 2021.