TUTORIAL GOOGLE SHEET: SET FORMAT DATA

Sekiranya format data yang dikeluarkan atau di tulis tidak menepati syarat.Contoh 1: Format nombor invois Contoh 2: Format nombor telefon. Tak perlu betulkan satu-persatu, dan tak perlu risau semasa proses memasukkan data.